آیدا ماهیانی «باربارا کُوالسکا» را در سریال خاتون زندگی می‌کند

آیدا ماهیانی

آیدا ماهیانی در  سریال خاتون، اولین سریال تینا پاکروان در نقش «باربارا کُوالسکا» به ایفای نقش می‌پردازد.

«خاتون» روایت داستانی-تاریخی از خانواده‌ای است که از اول شهریور ۱۳۲۰ آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین دچار تحولاتی می‌شود

تاریخ ایران با همه فراز و فرودش در زندگی تک تک ما جریان دارد.

در بهار سال ۱۳۲۱ تعداد بسیاری از زنان، دختران، کودکان و کمتر مردان مسن و بیمار لهستانی از اردوگاه های سیبری بنا به توافقی به ایران در حال اشغال متفقین منتقل شدند.

«باربارا کوالسکا» یکی از این زنان بود.