اخبار سریال خاتون

تصویر مجوز سریال خاتون
اخبار سریال خاتون

خاتون تینا پاکروان مجوز پخش گرفت

سریال نمایش خانگی «خاتون»، تازه ترین مجموعه ای است که توانسته از ساترا مجوز دریافت کند تا در روزهای آینده پخش خود را آغار کند.